Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
logo

MENU GŁÓWNE 2017

 

 

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017

Kraków, 12 - 13 października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym "Sterowanie ruchem drowogym - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017", które odbędzie się 12-13 października w Krakowie. Będzie to XXIII wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

        

Do objęcia patronatu honorowego nad wydarzeniem zaprosiliśmy:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Genaralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Do patronatu zaprosiliśmy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Transportu Samochodowego
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Krajową Radę Zarządów Dróg Powiatowych
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa
Politechnikę Krakowską
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Instytut Optyki Stosowanej

XXIII wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy, zarówno technicznej jak
i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, zamierzeń odnośnie do nowelizacji tzw. „czerwonej książki”, omówienie aspektów praktycznych związanych ze sterowaniem ruchem drogowym za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz aktualnych trendów rozwojowych w tej dziedzinie.

Podczas Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017 szczególną uwagę chcemy poświęcić zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu przy stosowaniu oraz programowaniu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach drogowych oraz wyizolowanych przejściach i przejazdach dla niechronionych użytkowników dróg w miastach oraz na drogach zamiejskich. W prezentacjach oraz podczas dyskusji zaprezentowane zostanie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które legalizuje stosowanie tzw. „wyświetlaczy czasu”. Podjęta zostanie dyskusja o szczegółach konstruowania programów sygnalizacji: pożądanej długości sygnału żółtego, zwłaszcza w zestawieniu z rzeczywistymi prędkościami dojazdu i ewakuacji oraz zachowaniach w tzw. strefie dylematu; uwarunkowaniach dopuszczania kolizyjnego skrętu w lewo; ograniczeniach w stosowaniu „zielonej strzałki”; uwzględnianiu specyfiki dotyczącej motocyklistów, rowerzystów i pieszych; możliwościach i potrzebach w zakresie automatycznego nadzoru przejazdu przez skrzyżowanie w powiązaniu z penalizacją niedozwolonych zachowań; doświadczeń ze stosowania tzw. „wyświetlaczy czasu”; racjonalnego sterowania ruchem podczas robót drogowych natężeniach nasycenia, przepustowości, detekcji i zapewne wielu innych zagadnieniach. Poruszone zostaną także problemy specyfiki uwzględniania tramwajów w programach sygnalizacji świetlnej oraz sterowania ruchem na skrzyżowaniach dróg w strefie oddziaływania przejazdów kolejowych. Zamierzamy także rozmawiać o tematyce systemów centralnego sterowania ruchem w obszarach miast – zdobyte przez pionierów doświadczenia powinny być wykorzystane przez następców oraz osoby tworzące prawo w tym zakresie. Omówione zostaną postępy we wdrażaniu krajowego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych wraz z propozycjami ich integracji z systemami miejskimi. Coraz większą popularnością cieszą się zmiany w organizacji ruchu polegające na wyłączaniu działających wcześniej sygnalizacji świetlnych –przedstawiciele pionierskich w tym zakresie zarządów dróg zaprezentują swoje doświadczenia w tym zakresie.

Postaramy się, aby podczas Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017 były stworzone okoliczności sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne, w tym podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017, z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Seminarium SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2017 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania - podczas obrad, ale również w kuluarach - możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii, a także stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,
Komitet Organizacyjny