Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

KDBM20 panel

Menu główne 2020

 

 

II Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020:

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

 1. „Transport miejski w czasie pandemii koronawirusa”

mgr inż. Mirosław Czerliński, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

2. „Trasowanie tras tramwajowych”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

3. „Tramwaj to taki autobus i na odwrót”

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

4. „Piesi a tramwaje”. [15’]

mgr inż. Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

5. „Rowerzyści a tramwaje”. [15’]

Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów.

6. „Przepisy Prawa o ruchu drogowym dotyczące tramwajów w pigułce”

Monika Witek, instruktor nauki jazdy, Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test Henryk Witek

7. „Nowoczesne zalewy przyszynowe”

mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

 

PREZENTACJE W TRAKCIE UZGODNIEŃ:

1. „Analiza przyczyn wykolejeń tramwajowych w Poznaniu w ostatnich latach”. [15’].

2. „Organizacja dojść pieszych na perony tramwajowe” [15’].

3. „Analiza wyników badań bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w Warszawie”. [15’]

4. „Zielone torowiska tramwajowe” [15’].

5. „Nowoczesne rozjazdy tramwajowe umożliwiające zwiększenie prędkości przejazdu tramwaju”

 

V Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020:

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Kiedy sygnalizacja zmniejsza przepustowość”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

3. „Przepustowość wlotów rowerowych w kontekście projektowania bezpiecznej infrastruktury”. [15’]

mgr inż. Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.
mgr inż. Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.

4. „Sygnalizacja świetlna jako element uspokojenia ruchu na przykładzie Gdańska”. [15’]

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

5. „Dlaczego czasem nie warto robić sygnalizacji świetlnej?”

mgr inż. Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

6. „Funkcjonowanie skrzyżowań z wyspą centralną – sterowanie ruchem a hałas”

7. „Problemy detekcji tramwajów wielowagonowych na indukcyjnych detektorach pętlowych” 

mgr inż. Ewelina Sterniczuk,

mgr inż. Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

 

PREZENTACJE W TRAKCIE UZGODNIEŃ:

1. „Zaawansowanie krajowego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych. Problematyka integracji z systemami miejskimi”

2. „Analiza możliwości stosowania żółtych pól na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Krakowie”

 

Forum BUSPASY 2020:

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Pasy autobusowe w strukturze miasta” [15’]

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

2. „Straty czasu autobusów na wydzielonych pasach na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną” [15’]

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

3. „Kończenie buspasów w rejonie skrzyżowań” [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

4. „Wdrożenie pierwszego w Polsce kontrapasa autobusowego w Gdyni” [15’]

dr inż. Jacek Oskarbski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;
Karol Żarski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

5. „A może by tak busowisko ?”

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

 

PREZENTACJE W TRAKCIE UZGODNIEŃ:

1. „Dynamiczne pasy autobusowe” [15’]

2. „Wspólne torowiska tramwajowo-autobusowe” [15’]

3. „Krakowskie doświadczenia z funkcjonowania pasów autobusowych z punktu widzenia zarządzającego transportem” [15’]

4. „Warszawskie doświadczenia z funkcjonowania pasów autobusowych” [15’]

 

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia zamierzamy podjąć następujące zagadnienia:

II Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020:

- konstrukcja torowisk,

- rozjazdy jako newralgiczny element torowiska,

- bezpieczeństwo ruchu tramwajów i ograniczenie wykolejeń,

- przyspieszenie ruchu tramwajów metodami inżynierii ruchu,

- trasowania tras i linii tramwajowych,

- kształtowanie przestrzeni wokół peronów tramwajowych i dojść na perony,

- rowerzyści a tramwaje,

- węzły przesiadkowe,

- detekcja tramwajów,

- zielone torowiska tramwajowe.

V Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020:

- sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym,

- przepustowość wlotów rowerowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,

- sygnalizacja świetlna jako element uspokojenia ruchu,

- rezygnacja ze sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej,

- detekcja uczestników ruchu,

- inteligentne systemy transportowe a poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- priorytety dla pojazdów komunikacji zbiorowej,

-  bezpieczeństwo czy przepustowość?

Forum BUSPASY 2020:

- planowanie inwestycji transportowych uwzględniające pasy autobusowe,

- organizacja ruchu na ciągach komunikacyjnych z buspasami,

- użytkownicy pasów autobusowych,

- dynamiczne pasy autobusowe,

- wspólne pasy tramwajowo-autobusowe,

- monitoring pasów autobusowych,

- efekty stosowania buspasów.

Zapraszamy do współtworzenia programu tegorocznej edycji.