Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

KDBM20 panel

Menu główne 2020

Patronat Honorowy

LogotypMIpoziom

Patronat

bdim

 
 
 
 WIL RGB
 
logo konwent

WMRBRD LOGO BIG v1

 

MORD Krakow

Klir logo

Partnerzy

klotoida na stron

oat pl 3

Patronat medialny

RK logo

 

 

edroga2

drogi

 

 

WYGŁOSZONE PREZENTACJE

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020

1. „Sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym”.

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Problemy detekcji tramwajów wielowagonowych na indukcyjnych detektorach pętlowych”.

Ewelina Sterniczuk, absolwentka Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

3. „Zintegrowany priorytet dla autobusów i tramwajów w Warszawie”.

Małgorzata Stasiak, asystent kierownika projektu,

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

4. „Wpływ zmian w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie na projektowanie sygnalizacji świetlnych”.

Leszek Kania, główny specjalista, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala

5. „Scentralizowany system pozycjonowania priorytetowych pojazdów publicznego transportu zbiorowego”.

Marcin Buszka, kierownik działu informatyki taborowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

6. „Dlaczego czasem nie warto robić sygnalizacji świetlnej? ”.

Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

7. „Funkcjonowanie urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości w celu otrzymania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowaniu w Warszawie”

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Marcin Górecki, Head of Marketing, Communication, PR, Siemens Mobility Sp. z o.o.

8. „Sygnalizacja świetlna jako element uspokojenia ruchu na przykładzie Gdańska”.

Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

 

INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020

1. „Trasowanie tras tramwajowych”.

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Przesłanki planowania tramwaju szybkiego”.

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

3. „Innowacyjny tramwaj 2050”.

dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

4. „Kształtowanie infrastruktury tramwajowej na szlaku na przykładzie tramwaju na Stogi w Gdańsku”.

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy.

5. „Tramwaj to taki autobus i na odwrót”.

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

6. „Rola tramwaju w mieście metropolitarnym”.

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

7. „Przekształcenia centrów miast wprowadzane w celu poprawienia warunków ruchu pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej”

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

8. „Analiza wyników badań bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w Warszawie”.

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

9. „Wnioski z analizy wypadków pieszych z tramwajami”.

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

10. „Rowerzyści a tramwaje”.

Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów.

11. „Nowoczesne zalewy przyszynowe”.

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

BUSPASY 2020

1. „Pasy autobusowe w strukturze miasta”

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydziału Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

2. „Koncepcja metrobusu”

dr inż. Andrzej Brzeziński, Zakład Inżynierii Transportowej i Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

3. „A może by tak busowisko ?”

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

4. „Wdrożenie pierwszego w Polsce kontrapasa autobusowego w Gdyni”

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;

Karol Żarski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

5. „Dynamiczne pasy autobusowe”.

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

6. „Straty czasu autobusów na wydzielonych pasach na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną”.

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

7. „Krakowskie doświadczenia z funkcjonowania pasów autobusowych z punktu widzenia zarządzającego transportem” 

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

8. „Analiza zachowań kierowców na wydzielonych pasach autobusowych w Rzeszowie”.

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

9. „Propozycje usprawnień funkcjonowania pasów autobusowych”

Marek Dworak, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

10. „Realizowanie polityki transportowej miasta Krakowa w kontekście nagłej zmiany natężeń ruchu oraz zachowań komunikacyjnych w czasie pandemii” [30’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

PROGRAM WYDARZENIA

14 października 2020 (środa)

Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020

Z Sesją Inauguracyjną KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA

W MIASTACH 2020 „TRANSPORT ZBIOROWY W CZASIE PANDEMII”

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Marek Bauer, przewodniczący Rady Programowej Forum BUSPASY 2020, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska;

dr inż. Jeremi Rychlewski, przewodniczący Rady Programowej Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej;

dr inż. Tomasz Krukowicz, przewodniczący Rady Programowej Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, Katedra Systemów Transportowych, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Marek Dworak, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków, członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

10.20 10.50 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, komunikacja zbiorowa i podział zadań przewozowych w czasie w czasie pandemii – wnioski ekspertów KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes, inicjatywy, działania.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – wprowadzenie;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk – wniosek o obniżenie limitów prędkości jazdy;

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy - wniosek o zmiany limitów liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – wniosek o zmiany limitów liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes – bieżące analizy dostępnych danych o wypadkach drogowych w czasie ograniczeń mobilności;

Krzysztof Woźniak, redaktor naczelny audycji Skołowani, radio Tok FM.

10.50 11.50  Sesja inauguracyjna. Transport zbiorowy w czasach pandemii.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor.

1. „Transport zbiorowy w czasie pandemii”. [15’]

dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej;

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, motorniczy;

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG, prodziekan ds. współpracy i promocji, Katedra Technologii Wody i Ścieków;

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

2. „Strategie zarządzania transportem miejskim w czasie pandemii”. [15’]

Mirosław Czerliński, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

3. „Covid-19 oczami prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w Krakowie”. [15’]

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska;

Grzegorz Dyrkacz, v-ce prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Po każdym z wystąpień [5’] na pytania do Prelegentów.

11.50 12.35 Panel ekspertów: „Zarządzanie transportem zbiorowym w czasie pandemii – jak przygotujemy się na kolejny kryzys?”.

Moderatorzy: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

Paneliści:

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, Katedra Systemów Transportowych, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy;

Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska;

12.35 – 12.50 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

 

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020

12.5014.30 Sesja I.

Przewodniczący sesji: dr inż. Tomasz Krukowicz

1. „Sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Problemy detekcji tramwajów wielowagonowych na indukcyjnych detektorach pętlowych”. [15’]

Ewelina Sterniczuk, absolwentka Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

3. „Zintegrowany priorytet dla autobusów i tramwajów w Warszawie”. [15’]

Małgorzata Stasiak, asystent kierownika projektu,

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

4. „Wpływ zmian w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie na projektowanie sygnalizacji świetlnych”. [15’]

Leszek Kania, główny specjalista, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

14.30 – 14.45 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.4516.25 Sesja II.

Przewodniczący sesji: dr inż. Tomasz Krukowicz

1. „Scentralizowany system pozycjonowania priorytetowych pojazdów publicznego transportu zbiorowego”. [15’]

Marcin Buszka, kierownik działu informatyki taborowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

2. „Dlaczego czasem nie warto robić sygnalizacji świetlnej? ”. [15’]

Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

3. „Funkcjonowanie urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości w celu otrzymania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowaniu w Warszawie” [15’]

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Marcin Górecki, Head of Marketing, Communication, PR, Siemens Mobility Sp. z o.o.

4. „Sygnalizacja świetlna jako element uspokojenia ruchu na przykładzie Gdańska”. [15’]

Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

16.25 – 16.35 Podsumowanie i zakończenie

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Tomasz Krukowicz, przewodniczący Rady Programowej Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Równolegle:

15.05-15.30 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków (link do audycji zostanie udostępniony uczestnikom)

 

 

15 października 2020 (czwartek)

INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020

 

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.00 10.20   Oficjalne otwarcie Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Tadeusz Kopta, inicjator i przewodniczący Rady Programowej Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2019; specjalista w zakresie inżynierii komunikacyjnej i polityki transportowej, rzeczoznawca SITK, biegły sądowy;

dr inż. Jeremi Rychlewski, przewodniczący Rady Programowej Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020,

dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy;

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;

Grzegorz Dyrkacz, v-ce prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Mirosław Bajor, , dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

10.2012.00 Sesja I.

Przewodniczący sesji: dr inż. Jeremi Rychlewski

1. „Trasowanie tras tramwajowych”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Przesłanki planowania tramwaju szybkiego” [15’]

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

3. „Innowacyjny tramwaj 2050”. [15’]

dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

4. „Kształtowanie infrastruktury tramwajowej na szlaku na przykładzie tramwaju na Stogi w Gdańsku”. [15’]

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

12.00– 12.15 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.1513.45 Sesja II.

Przewodniczący sesji: dr inż. Jeremi Rychlewski

1. „Tramwaj to taki autobus i na odwrót”. [15’]

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

2. „Rola tramwaju w mieście metropolitarnym” [15’]

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

3. „Przekształcenia centrów miast wprowadzane w celu poprawienia warunków ruchu pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej” [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

4. „Analiza wyników badań bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w Warszawie”. [15’]

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

13.45 – 14.00 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.0015.05 Sesja III

Przewodniczący sesji: dr inż. Jeremi Rychlewski

1. „Wnioski z analizy wypadków pieszych z tramwajami” [15’]

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

2. „Rowerzyści a tramwaje”. [15’]

Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

3. „Nowoczesne zalewy przyszynowe”. [10’]

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

Po wystąpieniu [5’] na pytania do Prelegenta.

15.05 – 15.15 Podsumowanie i zakończenie

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Jeremi Rychlewski, przewodniczący Rady Programowej Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020,

Mirosław Bajor, , dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

15.05-15.30 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków (link do audycji zostanie udostępniony uczestnikom)

 

16 października 2020 (piątek)

BUSPASY 2020

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.00 10.20   Oficjalne otwarcie Forum BUSPASY 2020.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, prorektor Politechniki Krakowskiej;

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

Marek Dworak, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

10.2012.00 Sesja I.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marek Bauer

1. „Pasy autobusowe w strukturze miasta” [15’]

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydziału Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

2. „Koncepcja metrobusu” [15’]

dr inż. Andrzej Brzeziński, Zakład Inżynierii Transportowej i Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

3. „A może by tak busowisko ?” [15’]

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

4. „Wdrożenie pierwszego w Polsce kontrapasa autobusowego w Gdyni” [15’]

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;

Karol Żarski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

12.00 – 12.15 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.1514.20 Sesja II.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marek Bauer

1. „Dynamiczne pasy autobusowe”. [15’]

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

2. „Straty czasu autobusów na wydzielonych pasach na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną” [15’]

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

3. „Krakowskie doświadczenia z funkcjonowania pasów autobusowych z punktu widzenia zarządzającego transportem” [15’] Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

4. „Analiza zachowań kierowców na wydzielonych pasach autobusowych w Rzeszowie”. [15’]

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

5. „Propozycje usprawnień funkcjonowania pasów autobusowych” [15’]

Marek Dworak, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

14.20 – 14.35 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.35– 15.20 Sesja III.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marek Bauer

1. „Realizowanie polityki transportowej miasta Krakowa w kontekście nagłej zmiany natężeń ruchu oraz zachowań komunikacyjnych w czasie pandemii” [30’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

Po wystąpieniu [15’] na pytania do Prelegentów.

15.20 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, prorektor Politechniki Krakowskiej;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

14.20-16.00 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków (link do audycji zostanie udostępniony uczestnikom)