Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

KDBM20 panel

Menu główne 2020

 

 

TRANSPORT ZBIOROWY W CZASACH PANDEMII

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Transport zbiorowy w czasie pandemii”. [15’]

dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej,

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, motorniczy;

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG, prodziekan ds. współpracy i promocji, Katedra Technologii Wody i Ścieków; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

2. „Transport miejski w czasie pandemii koronawirusa”. [15’]

mgr inż. Mirosław Czerliński, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

3. „Covid-19 oczami prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w Krakowie”.

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

mgr inż. Grzegorz Dyrkacz, v-ce prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Trasowanie tras tramwajowych”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Standardy planistyczno -projektowe tramwaju LRT na podstawie przeglądu rozwiązań zagranicznych” [15’]

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

3. „Innowacyjny tramwaj 2050”.

dr inż. Andrzej Krych, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J.

4. „Kształtowanie infrastruktury tramwajowej na szlaku na przykładzie tramwaju na Stogi w Gdańsku”. [15’]

dr inż. Jacek Szmagliński, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy.

5. „Tramwaj to taki autobus i na odwrót”. [15’]

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

6. „Piesi a tramwaje”. [15’]

mgr inż. Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

7. „Rowerzyści a tramwaje”. [15’]

Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów.

8. „Przepisy Prawa o ruchu drogowym dotyczące tramwajów w pigułce”. [15’]

mgr inż. Monika Witek, instruktor nauki jazdy, Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test Henryk Witek

9. „Nowoczesne zalewy przyszynowe”. [15’]

mgr inż. Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

PREZENTACJE W TRAKCIE UZGODNIEŃ:

1. „Analiza przyczyn wykolejeń tramwajowych w Poznaniu w ostatnich latach”. [15’].

2. „Analiza wyników badań bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w Warszawie”. [15’]

3. „Nowoczesne rozjazdy tramwajowe umożliwiające zwiększenie prędkości przejazdu tramwaju”

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Kiedy sygnalizacja zmniejsza przepustowość”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

2. „Sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

3. „Problemy detekcji tramwajów wielowagonowych na indukcyjnych detektorach pętlowych”. [15’]

mgr inż. Ewelina Sterniczuk, absolwentka Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej;

mgr inż. Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

4. „Zintegrowany priorytet dla autobusów i tramwajów w Warszawie”. [15’]

mgr inż. Małgorzata Stasiak, asystent kierownika projektu,

mgr inż. Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

5. „Scentralizowany system pozycjonowania priorytetowych pojazdów publicznego transportu zbiorowego”. [15’]

mgr inż. Marcin Buszka, kierownik działu informatyki taborowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

mgr inż. Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

mgr inż. Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

PREZENTACJE W TRAKCIE UZGODNIEŃ:

1. „Dlaczego czasem nie warto robić sygnalizacji świetlnej?”

mgr inż. Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu; z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

2. „Sygnalizacja świetlna jako element uspokojenia ruchu na przykładzie Gdańska”. [15’]

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

3. „Funkcjonowanie skrzyżowań z wyspą centralną – sterowanie ruchem a hałas”

4. „Zmiany w sterowaniu ruchem w czasie pandemii”.

5. „Sterowanie buspasem o zmiennym kierunku ruchu w Gdyni: sprzęt, algorytm, problemy podczas projektowania, obsługa sytuacji awaryjnych.”

6. „Rezultaty ograniczenia wydzielonych faz sygnalizacyjnych dla pojazdów skręcających w lewo”.

BUSPAS 2020

PREZENTACJE POTWIERDZONE:

1. „Pasy autobusowe w strukturze miasta” [15’]

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

2. „Straty czasu autobusów na wydzielonych pasach na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną” [15’]

dr inż. Marek Bauer, Katedra Systemów Transportowych, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

3. „Koncepcja metrobusu” [15’]

dr inż. Andrzej Brzeziński, Zakład Inżynierii Transportowej i Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

4. „Kończenie buspasów w rejonie skrzyżowań” [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

5. „Wdrożenie pierwszego w Polsce kontrapasa autobusowego w Gdyni” [15’]

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;

mgr inż. Karol Żarski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

6. „A może by tak busowisko ?”

dr inż. Jacek Makuch, Katedra Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

7. „Dynamiczne pasy autobusowe”.

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

8. „Funkcjonowanie pasów autobusowych w systemie 2+1”.

dr inż. Mateusz Szarata, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

PREZENTACJE W TRAKCIE UZGODNIEŃ:

1. „Wspólne torowiska tramwajowo-autobusowe” [15’]

2. „Krakowskie doświadczenia z funkcjonowania pasów autobusowych z punktu widzenia zarządzającego transportem” [15’]

3. „Warszawskie doświadczenia z funkcjonowania pasów autobusowych” [15’]

4. „Motocykliści na BUS pasach”

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia zamierzamy podjąć następujące zagadnienia:

II Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020:

- konstrukcja torowisk,

- rozjazdy jako newralgiczny element torowiska,

- bezpieczeństwo ruchu tramwajów i ograniczenie wykolejeń,

- przyspieszenie ruchu tramwajów metodami inżynierii ruchu,

- trasowania tras i linii tramwajowych,

- kształtowanie przestrzeni wokół peronów tramwajowych i dojść na perony,

- rowerzyści a tramwaje,

- węzły przesiadkowe,

- detekcja tramwajów,

- zielone torowiska tramwajowe.

V Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2020:

- sygnalizacja na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym,

- przepustowość wlotów rowerowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,

- sygnalizacja świetlna jako element uspokojenia ruchu,

- rezygnacja ze sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej,

- detekcja uczestników ruchu,

- inteligentne systemy transportowe a poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- priorytety dla pojazdów komunikacji zbiorowej,

-  bezpieczeństwo czy przepustowość?

Forum BUSPASY 2020:

- planowanie inwestycji transportowych uwzględniające pasy autobusowe,

- organizacja ruchu na ciągach komunikacyjnych z buspasami,

- użytkownicy pasów autobusowych,

- dynamiczne pasy autobusowe,

- wspólne pasy tramwajowo-autobusowe,

- monitoring pasów autobusowych,

- efekty stosowania buspasów.

Zapraszamy do współtworzenia programu tegorocznej edycji.